BCM Koordinátor

Řízení kontinuity provozu - koordinátor

Úloha, jíž je přiřazena celková odpovědnost za koordinaci programu BCM (organizací) / obchodní jednotky.

Použito v metodice