BCM Proces

Proces řízení obchodní kontinuity

Soubor činností / procesů s definovanými výstupy, výsledky a hodnotícími kritérii, které tvoří zřetelnou součást životního cyklu BCM.


BCM Process

Business Continuity Management Process

A set of activities/processes with defined outcomes, deliverables and evaluation criteria that form a distinct part of the BCM lifecycle.

Použito v metodice