BCM Program

Program pro řízení nepřetržitého provozu

Průběžný proces řízení a správy podporovaný vrcholovým managementem a zajišťuje, že budou podniknuty nezbytné kroky k určení dopadu možných ztrát, udržení životaschopných strategií a plánů obnovy a zajištění kontinuity výrobků / služeb prostřednictvím cvičení, zkoušek, testování, školení , údržbu a zajištění.

Použito v metodice