BCM Tým

Tým pro řízení nepřetržitého provozu

Určený počet rolí a odpovědností za implementaci plánu řízení kontinuity podnikání.

Použito v metodice