BCMA

Aktivita správy nepřetržitého provozu

Akce nebo série akcí, které tvoří součást procesu BCM.


BCMA

Business Continuity Management Activity

An action or series of actions that form a part of a BCM process.

Použito v metodice