BCMM

Správa řízení kontinuity činnosti

Úroveň a míra, do jaké se aktivity BCM staly standardem a zajišťovaly obchodní postupy v rámci organizace.


BCMM

Business Continuity Management Maturity

The level and degree to which BCM activities have become standard and assured business practices within an organisation.

Použito v metodice