BCMM

Správa řízení kontinuity činnosti

Úroveň a míra, do jaké se aktivity BCM staly standardem a zajišťovaly obchodní postupy v rámci organizace.

Použito v metodice