BCT

Kontinuita činnosti - Tým

Určené osoby odpovědné za vývoj, provádění, zkoušení a údržbu plánu kontinuity provozu.


BCT

Business Continuity Team

Designated individuals responsible for developing, execution, rehearsals, and maintenance of the business continuity plan.

Použito v metodice