Bezpečnost informací

Zabezpečení všech citlivých informací, elektronických nebo jiných, které vlastní organizace.


Information Security

The securing or safeguarding of all sensitive information, electronic or otherwise, which is owned by an organization.

Použito v metodice