Bezpečnost informací

Zabezpečení všech citlivých informací, elektronických nebo jiných, které vlastní organizace.

Použito v metodice