BS 7799

Standard BSI pro řízení informační bezpečnosti v UK. Oddíl 9 se zabývá řízením kontinuity provozu. Odpovídající mezinárodní norma je známá jako ISO 17799.


BS 7799

A UK BSI Standard for information security management. Section 9 deals with Business Continuity Management. The corresponding international standard is known as ISO 17799.

Použito v metodice