Časová osa pro obnovení podnikání

Schválený postup činností, který je nutný k dosažení stabilních operací po přerušení podnikání. Tato časová osa může být v rozmezí minut až týdnů, v závislosti na požadavcích na obnovu a metodologii.


Business Recovery Timeline

The approved sequence of activities, required to achieve stable operations following a business interruption. This timeline may range from minutes to weeks, depending upon the recovery requirements and methodology.

Použito v metodice