CBCA

Certifikát Institutu kontinuity podnikání

Úroveň CBCA je určena odborníkům, kteří mohou ověřit účinnost programu podnikové kontinuity v souladu s normami, pokyny a průmyslovými předpisy. Profesionál by měl prokázat minimálně 2 roky znalostí a zkušeností v oblasti kontinuity provozu, řízení mimořádných událostí a nebo auditu a předat DRII spravované auditní zkoušce.

Použito v metodice