CBCV

Certifikovaný dodavatel kontinuity provozu

Certifikace CBCV je určena jednotlivcům s určitými znalostmi v oblasti plánování kontinuity podnikání, kteří však nejsou v rámci organizace partneři. CBCV poskytují služby průmyslu a získaly zkušenosti pro certifikaci. Je vyžadována aktivní certifikace ABCP, CFCP, CBCP nebo MBCP.


CBCV

Certified Business Continuity Vendor

The CBCV certification is for individuals with some knowledge in business continuity planning, but who are non-practitioners within an organization. CBCVs provide services to the industry and have acquired the experience for certification. An active ABCP, CFCP, CBCP, or MBCP certification is required.

Použito v metodice