CC

Příkazové centrum

Zařízení používané týmem krizového řízení po první fázi kontinuity provozu E / I / C. Organizace musí mít primární a sekundární umístění pro příkazové centrum v případě, že není k dispozici. Může také sloužit jako místo hlášení pro dodávky, služby, tisk a všechny externí kontakty.

Použito v metodice