CFCP

Profesionální certifikovaná funkční kontinuita

Úroveň certifikace CFCP je určena jednotlivcům, kteří prokázali znalosti a pracovní zkušenosti v oblasti průmyslové kontinuity / obnovy po havárii. Úroveň vyžaduje více než dva roky zkušeností. Žadatelé musí být schopni prokázat specifické a praktické zkušenosti ve třech předmětech odborné praxe.

Použito v metodice