CHPCP

Certifikovaná zdravotní péče Provider Continuity Professional

Úroveň CHPCP je určena pro profesionální prokázání dvouleté zkušenosti v oblasti řízení mimořádných událostí, kontinuity činnosti, řízení a zásad klinické péče / zdravotní péče a absolvování DRII podané zdravotní péče.
Jednotlivec by měl také prokázat zkušenost v pěti oblastech odborné praxe.

Použito v metodice