COOP

Kontinuita operací

Politika a postupy řízení používané k vedení podnikové reakce na velkou ztrátu podnikových schopností nebo poškození svých zařízení. Definuje činnosti jednotlivých útvarů a agentur a jejich dílčích složek, aby se zajistily jejich základní funkce.

Použito v metodice