CPSCP

Certifikovaný profesionál kontinuity ve veřejném sektoru

Úroveň CPSCP je navržena pro profesionální prokazování dvouletých zkušeností v oblasti plánování obnovy veřejného sektoru, řízení mimořádných událostí, kontinuity podnikání a absolvování zkoušek DRII ve veřejném sektoru. Jednotlivec by měl také prokázat zkušenost v 5 oblastech odborné praxe.

Použito v metodice