CRL

Úroveň odolnosti schopnosti

Relativní míra, do jaké může být schopnost ovlivněna jedinou událostí katastrofy.


CRL

Capability Resilience Level

The relative degree to which a capability can be impacted by a single disaster event.

Použito v metodice