Cvičební radič

Role, která je jmenována tak, aby měla celkový dohled nad řízením a kontrolu nad výkonem a pravomoc měnit plán cvičení. To také zahrnuje předčasné ukončení cvičení z bezpečnostních důvodů nebo cíl (cíle) / cíl (y) cvičení nemůže být splněno kvůli nepředvídatelnému nebo jinému vnitřnímu nebo vnějšímu vlivu.


Exercise Controller

A role that is appointed to have overall management oversight and control of the exercise and the authority to alter the exercise plan. This also includes the early termination of the exercise for reasons of safety or the aim(s)/objective(s) of the exercise cannot be met due to an unforeseen or other internal or external influence.

Použito v metodice