Další výdaje

Dodatečné náklady nezbytné pro implementaci strategie zotavení a nebo zmírnění ztráty (např. náklady na převod inventáře na jinou lokalitu, aby byla chráněna před dalším poškozením, náklady na přestavbu linky, náklady na přesčas). Typicky je přezkoumávána během BIA a je zvažována při hodnocení pojištění.


Extra Expense

The extra cost necessary to implement a recovery strategy and/or mitigate a loss (e.g., the cost to transfer inventory to an alternate location to protect it from further damage, cost of reconfiguring lines, overtime costs). Typically reviewed during BIA and is a consideration during insurance evaluation.

Použito v metodice