Datové komunikace

Přenos dat mezi různými místy / zařízeními pro zpracování počítače pomocí telefonních linek, mikrovlnných a nebo satelitních spojení.

Použito v metodice