Datové komunikace

Přenos dat mezi různými místy / zařízeními pro zpracování počítače pomocí telefonních linek, mikrovlnných a nebo satelitních spojení.


Data Communications

The transfer of data between separate computer processing sites/devices using telephone lines, microwave and/or satellite links.

Použito v metodice