DBCI

Diplom Institutu kontinuity podnikání

Tento certifikovaný členský stupeň je samostatné pověření. Jedná se o akademickou kvalifikaci v kontinuitě podnikání a cestu k vyššímu členství v BCI v závislosti na dlouholetých zkušenostech.


DBCI

Diploma of the Business Continuity Institute

This certified membership grade is a standalone credential. It is an academic qualification in Business Continuity and a route to higher membership grades of the BCI depending on years of experience.

Použito v metodice