Diferenční analýza

Průzkum, jehož cílem je zjistit rozdíly mezi požadavky BCM / krizového řízení (to, co podnik říká, že potřebuje v době E / I / C) a co je na místě a / nebo je k dispozici.


Gap analysis

A survey whose aim is to identify the differences between BCM/Crisis Management requirements (what the business says it needs at time of an E/I/C) and what is in place and/or available.

Použito v metodice