Dočasné místo

Mohou být obsazena dočasná místa používaná k pokračování v provádění obchodních funkcí po uvolnění místa obnovy a před původním nebo novým domovským místem.


Interim Site

A temporary location used to continue performing business functions after vacating a recovery site and before the original or new home site can be occupied.

Použito v metodice