Dodací lhůta

Čas potřebný pro to, aby dodavatel - buď zařízení nebo služba - poskytl toto zařízení nebo službu k dispozici.


Lead Time

The time it takes for a supplier - either equipment or a service - to make that equipment or service available.

Použito v metodice