Dodavatelský řetězec

Kompletní logistický proces (životní cyklus) výrobku nebo služby, včetně: surovin, dopravy, výroby, distribuce až do konce životnosti.


Supply Chain

The complete logistical process (life cycle) of a product or service including: raw materials, transportation, manufacturing, distribution, through end-of-life.

Použito v metodice