Dokument

Při zadávání informací na médium se stává dokumentem. V tomto kontextu termín médium obvykle odkazuje na papír. Může se však jednat o elektronické, magnetické nebo optické disky. Sada dokumentů se často označuje jako dokumentace.


Document

When information is placed on a medium it becomes a document. In this context, the term medium usually refers to paper. But it can also refer to electronic, magnetic, or optical disks. A set of documents is often referred to as documentation.

Použito v metodice