Dokument

Při zadávání informací na médium se stává dokumentem. V tomto kontextu termín médium obvykle odkazuje na papír. Může se však jednat o elektronické, magnetické nebo optické disky. Sada dokumentů se často označuje jako dokumentace.

Použito v metodice