Dopad

Potenciální úroveň dopadu a dopadu podnikové kontinuity E / I / C v průběhu času na organizaci. Úroveň dopadu a efektu je obvykle relativní vzhledem k velikosti organizace a její odolnosti vůči BCM. Typy dopadů na podnikání jsou obvykle popsány jako finanční a nefinanční a dále se dělí na konkrétní typy dopadů.

Použito v metodice