ECC

Centrum pro nouzové řízení

Velitelství používané týmem krizového řízení během první fáze E / I / C. Organizace by měla mít primární i sekundární umístění pro ECC v případě, že je jedna z nich nedostupná / nepřístupná. Může také sloužit jako místo hlášení pro dodávky, služby, tisk a všechny externí kontakty.

Použito v metodice