ECC

Centrum pro nouzové řízení

Velitelství používané týmem krizového řízení během první fáze E / I / C. Organizace by měla mít primární i sekundární umístění pro ECC v případě, že je jedna z nich nedostupná / nepřístupná. Může také sloužit jako místo hlášení pro dodávky, služby, tisk a všechny externí kontakty.


ECC

Emergency Control Centre

The Command Centre used by the Crisis Management Team during the first phase of an E/I/C. An organisation should have both primary and secondary locations for an ECC in case one of them unavailable/inaccessible. It may also serve as a reporting point for deliveries, services, press and all external contacts.

Použito v metodice