Efektivita

Účinnost se týká míry dosažení plánovaného účinku. Plánované aktivity jsou účinné, pokud jsou tyto aktivity realizovány. Podobně jsou plánované výsledky účinné, pokud jsou tyto výsledky skutečně dosaženy.

Použito v metodice