EPO

Úředník pro plánování havarijního plánování

Úloha civilního orgánu při civilním nouzovém plánování. Role je v interakci s průmyslem, zejména tam, kde to vyžaduje legislativa.

Použito v metodice