EPO

Úředník pro plánování havarijního plánování

Úloha civilního orgánu při civilním nouzovém plánování. Role je v interakci s průmyslem, zejména tam, kde to vyžaduje legislativa.


EPO

Local Authority Emergency Planning Officer

The civil authority role for civil emergency planning. The role interfaces with industry especially where legislation requires.

Použito v metodice