Evakuace

Pohyb zaměstnanců, návštěvníků a dodavatelů z místa a nebo budovy na bezpečné místo (montážní oblast) řízeným a sledovaným způsobem v době E / I / C.

Použito v metodice