Evakuace

Pohyb zaměstnanců, návštěvníků a dodavatelů z místa a nebo budovy na bezpečné místo (montážní oblast) řízeným a sledovaným způsobem v době E / I / C.


Evacuation

The movement of employees, visitors and contractors from a site and/or building to a safe place (assembly area) in a controlled and monitored manner at time of an E/I/C.

Použito v metodice