Evidence

Záznamy poskytují důkazy o tom, že činnosti byly provedeny nebo výsledky byly dosaženy. Záznamy vždy dokumentují minulost.


Records

Records provide evidence that activities have been performed or results have been achieved. Records always document the past.

Použito v metodice