Expozice

Náchylnost ke ztrátě nebo zranitelnost vůči určitému riziku.


Exposure

The susceptibility to loss, or the vulnerability to a particular risk.

Použito v metodice