Financování rizik

Aplikace technik pro financování léčby a následků rizika, např. pomocí pojištění. Způsob zúčtování expozic potenciálními ztrátami. Příklady zahrnují různé typy zadržování rizika (např. Interní fondy pro případ nepředvídaných událostí nebo ztráty z rezervy na financování z provozních rozpočtů atd.) A techniky transferu rizik, včetně pojistných smluv, samozásobení, zajatců, potopených fondů apod.


Risk Financing

The application of techniques to fund the treatment and consequences of risk e.g. using insurance. A means of accounting for potential loss exposures. Examples include various types of risk retention (e.g. internal contingency funds or reserves funding losses out of operating budgets, etc.) and risk transfer techniques including insurance contracts, self-insurance, captives, sinking funds, etc.

Použito v metodice