Fond pro případ nouze

Rozpočet na setkání a řízení provozních nákladů v době kontinuity provozu E / I / C.


Contingency Fund

A budget for meeting and managing operating expense at the time of a Business Continuity E/I/C.

Použito v metodice