FSA

Úřad pro finanční služby

Orgán vlády Spojeného království, který dohlíží a upravuje sektor finančních služeb podle zákona o finančních službách a trzích z roku 2000 (FSMA). Cíle úřadu FSA jsou:

1) Zachování důvěry ve finanční systém Spojeného království.

2) Podpora veřejného porozumění finančního systému.

3) Zajištění odpovídajícího stupně ochrany pro spotřebitele.

4) Snížení finanční kriminality.


FSA

Financial Services Authority

The UK Government Body that supervises and regulates the Financial Services Sector under the Financial Services & Markets Act 2000 (FSMA). The FSA’s objectives are:

1) Maintaining confidence in the UK financial system.

2) Promoting public understanding of the financial system.

3) Securing the appropriate degree of protection for consumers.

4) Reducing financial crime.

Použito v metodice