Havarijní koordinátor

Osoba určená k plánování, výkonu a realizaci činností úkrytu na místě nebo evakuace obyvatel místa s prvními respondenty a agentury pro záchranné služby.


Emergency Coordinator

The person designated to plan, exercise, and implement the activities of sheltering in place or the evacuation of occupants of a site with the first responders and emergency services agencies.

Použito v metodice