Havarijní postupy

Dokumentovaný seznam aktivit, které mají být zahájeny okamžitě, aby zabránily ztrátě života a minimalizovaly újmu a majetkové škody.

Použito v metodice