Havarijní postupy

Dokumentovaný seznam aktivit, které mají být zahájeny okamžitě, aby zabránily ztrátě života a minimalizovaly újmu a majetkové škody.


Emergency Procedures

A documented list of activities to commence immediately to prevent the loss of life and minimize injury and property damage.

Použito v metodice