Havarijní připravenost a reakce

Schopnost umožňující organizaci nebo komunitě reagovat na nouzovou situaci koordinovaným, včasným a účinným způsobem, aby se zabránilo ztrátám na životech a minimalizovalo se škody na zdraví a škodách na majetku.

Použito v metodice