Hodnocení / analýza rizik

Proces identifikace rizik pro organizaci, vyhodnocení kritických funkcí nezbytných pro pokračování podnikové činnosti organizace, definování zavedených kontrol za účelem snížení expozice organizace a vyhodnocení nákladů na takové kontroly.

Použito v metodice