IMP

Plán řízení incidentů

Jasně definovaný a zdokumentovaný akční plán pro použití v době mimořádné události, který obvykle zahrnuje klíčový personál, zdroje, služby a činnosti potřebné k provádění procesu řízení incidentů.

Použito v metodice