Incident

Každá událost, která může být nebo může vést k přerušení podnikání, narušení, ztrátě a nebo krizi.


Incident

Any event that may be, or may lead to, a business interruption, disruption, loss and/or crisis.

Použito v metodice