Incident

Každá událost, která může být nebo může vést k přerušení podnikání, narušení, ztrátě a nebo krizi.

Použito v metodice