Incident Manager

"IM" řídí místnímu středisku pro mimořádné operace (EOC) hlášení vrcholovému vedení o pokroku obnovy. Má pravomoc uplatnit plán obnovy.


Incident Manager

Commands the local emergency operations center (EOC) reporting up to senior management on the recovery progress. Has the authority to invoke the recovery plan.

Použito v metodice