Infrastruktura

Budova a veškeré její podpůrné služby. Infrastruktura je obvykle rozdělena na technologickou infrastrukturu (např. počítače, kabeláž, telefonování atd.) A infrastrukturu nemovitostí (např. budovy, zásoby, klimatizace atd.).


Infrastructure

A building and all of its supporting services. Infrastructure is usually divided into technology infrastructure (e.g. computers, cabling, telephony, etc.) and real estate infrastructure (e.g. buildings, utility supplies, air-conditioning, etc.).

Použito v metodice