Integrované cvičení

Cvičení prováděné na více vzájemně propojených součástech Plánu nepřetržitého provozu, obvykle za simulovaných provozních podmínek. Příklady vzájemně propojených komponent mohou zahrnovat vzájemně závislé oddělení nebo propojené systémy.

Použito v metodice