Integrované řízení rizik

Kde jsou současná rizika řízena integrovaným způsobem v celém dechu organizace.


Integrated Risk Management

Where current risks are managed in an integrated way across the whole breath of the organisation.

Použito v metodice