Integrované řízení rizik

Kde jsou současná rizika řízena integrovaným způsobem v celém dechu organizace.

Použito v metodice