Interní audit

Vlastní tým auditorů vlastní organizace. Zodpovídá především za hodnocení účinnosti systémů vnitřní kontroly a přispívá k jejich trvalé účinnosti poskytováním poradenství a podpory řízení.


Internal Audit

An organisation’s own in-house team of auditors. Responsible primarily for evaluating the effectiveness of internal control systems and contributing to their ongoing effectiveness by providing advice and support to management.

Použito v metodice